"De Groene Gids voor Vochtwering"

groenegids.jpgVoor u klaar ligt een omvangrijke handleiding, die een handig instrument bij uw dagelijkse werktaken kan zijn.

"De Groene Gids voor Vochtwering" omvat een overzichtelijke beschrijving van alle afdichtingssystemen die Köster Afdichtingssystemen u voor nieuwbouw en renovatie biedt. En dat zijn er heel wat, want met zijn rendabele, gebruiksvriendelijke producten dekt Köster het hele spectrum van afdichtingen: van de kelder tot en met het dak.

Welk product de juiste oplossing biedt, hangt af van veel factoren: van de gebruikte bouwmaterialen, de bodemeigenschappen, het grondwaterpeil en de belastingen waaraan een bouwwerk onderhevig is. Met de uitgebreide hoofdstukken van de "Groene Gids" en met de productbeschrijvingen wordt voor u het pad naar de geschikte Köster-producten geëffend.

Toch is vakkundig advies op de bouwplaats zelf vaak de beste weg om tot een doeltreffend en succesvol gebruik van onze afdichtingsmaterialen te komen. Daarom staan onze in afdichting gespecialiseerde vakmensen te uwer beschikking.

Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen. Vraag de Groene Gids voor Vochtwering vandaag nog aan of download hem hier

Digitale Brochure Kiosk

Architekten service

Köster Film Kiosk