Betoninjectie (1) Betoninjectie - Scheurinjectie

Köster betoninjectie - Scheurinjectie systemen

Scheuren ontstaan, als de in een bouwdeel werkende krachten, spanningen, groter zijn dan die van de weerstand van het bouwdeel.
Daardoor, als het bouwdeel scheurt, worden de ontstane spanningen afgebouwd. In vergelijking met de drukvastheid, is de trekvastheid van beton relatief gering. Dit geld in het bijzonder voor vers beton. De meeste scheuren ontstaan daarom door trekkrachten of buigtrekkrachten. Er zijn meerdere oorzaken te benoemen die tot scheurvorming in een bouwdeel leiden: 

  • scheurvorming door gewicht, bijvoorbeeld transport of het eigengewicht van het gebouw.
  • scheurvorming door krimp, beton krimpt tijdens het uitharden door warmteontwikkeling.
  • scheurvorming door bewegingen in de ondergrond, zettingen, grondwaterfluctuaties.
  • scheurvorming door thermische invloeden, zoninwerking ( uitzet ) en afkoeling ( krimp)

Het betoninjectie programma van Köster bestaat uit 6 Polyurethaanharsen die voor alle voorkomende gevallen een zekere oplossing bieden. Bij de ontwikkeling van deze injectieharsen is veel aandacht besteed aan de eenvoudige verwerking en de duurzame werking van het product. Met ons programma kunnen naast scheurinjectie ook grindnesten, wand/vloer aansluitingen en lekkende damwanden worden afgedicht. Vochtbestrijding op een moderne en effectieve wijze. 

Betoninjectie - Scheurinjectie systemen

Injecteren met Köster PUR GEL polyurethaan voor scherminjectie, damwandafdichtingen en dilataties.

Het afdichten van voegen, naden en dilataties die vanuit de buitenzijde door drukkend water belast worden, zijn een bijzondere uitdaging, omdat vele afdichtingsmaterialen niet hechten op zowel natte als droge ondergronden. Met Køster PUR Gel volgt een drukinjectie in de voeg, naad of dilatatie waarbij er niet gesloopt hoeft te worden. Er wordt achter de constructie geïnjecteert. Köster PUR Gel verbind zich met het water in en achter de constructie ( water is de 2e component!) tot een elastiche en waterdichte massa. Ook stromend water wordt zo gestopt.

Scherminjectie achter de muur of wand

Een bijzondere toepassing van Köster PUR Gel is het achteraf oplossen van een lekkage als het bouwwerk ( b.v. een lekke parkeergarage ) als is aangevuld met grond. Tevens kan dit worden toegepast als het op te graven deel van een gebouw overbouwt is of als het strak langs een straat ligt. Kortom van buiten niet bereikbaar dan van binnenuit naar buiten injecteren met Köster PUR Gel scherminjectie!

Schematisch ziet het er als volgt uit, zie afbeelding.

Gelscherm kelderafdichting

Waarom Polyurethaan als injectiemiddel?

Het Köster injectieprogramma bestaat volledig uit Polyurethanen. 

Polyurethanen kunnen makkelijk voor een toepassing worden aangepast en gemodificeert worden, zodanig dat ze zachtelastisch of flexibel zijn. Tevens kunnen ze ook star en slagvast ontwikkelt worden. Zowel schuimende als massiefharsen kunnen uit Polyurethanen worden opgebouwd. Polyurethanen hechten zeer goed op droge en zelfs vochtige ondergronden.
De oppervlaktehechting in het bijzonder is bepalend voor de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Tevens kan de "potlife" van Polyurethanen aangepast worden. Dat kan belangrijk zijn voor werken in warmere klimaten. Polyurethanen zijn kostenbesparend uit het oogpunt van toepassingsmogelijkhedenen effectiviteit. Ze veroorzaken duidelijk minder warmteontwikkeling bij de exothermische reactie als b.v. epoxyharsen. De ontwikkeling van warmte tijdens de reactietijd van de injectiehars kan spanningen in de ondergrond veroorzaken. Polyurethanen zijn niet corrossief, dat betekent dat ze neutraal reageren op wapeningsstaal.

Scheurinjectie.jpg

Advies nodig of een opname terplaatse?

Stel uw vraag  

Technische informatie nodig?

Technische informatie  

Betoninjectie

Köster PUR 2IN1 Polyurethaan hars is een combinatiehars voor zowel natte als droge scheuren. Daar waar water aanwezig is in de constructie stopt het schuim deze lekkage, verder bind de hars dan af met een massief en stabiel polyurethaan.

Köster Scherminjectie

Acrylaatgel voor scherminjectie ( van binnenuit aan de buitenzuide van de kelder een afdichting maken ) op waterbasis met dezelfde viscositeit als water. Vormt een elastisch waterdicht scherm. Ideaal voor situaties waar de buitenzijde niet afgegraven kan worden. Ook ideaal voor lekkende liftputten en gescheurde vloeren van parkeergarages.

Praktijk voorbeelden van betoninjectie en scheurinjectie