Optrekkend vocht bestrijden

Optrekkend vocht 1.jpg

Köster Crisin® Muurtap systeem - stopt optrekkend vocht eenvoudig en effectief.

Optrekkend _vochtUniek gepatenteerd systeem dat optrekkend vocht op een eenvoudige, schone en middels een drukloze applikatie tegengaat. Crisin is een 1 componenten flexibele hars met een hogere viscositeit dan water. Vochtbestrijding was nog nooit zo effectief.

Voordelen van het Crisin ®muurtap systeem tegen optrekkend vocht:

  • horizontaal boorgat in de voeg, dus kortere boorweg
  • boordiepte is exact te bepalen
  • vloeistof loopt niet weg in scheur of holle ruimte vanwege zgn. "capillairstaven"
  • effectief ook bij dikke muren ( 60 cm)
  • blijvend flexibele hars
  • ongevoelig voor zouten.
  • werkt ook bij hoge vochtconcentraties
  • drukloze verwerking maakt gebruik van de capillaire zuiging van de bouwsteen
  • muurtaps zijn herbruikbaar.

 

De systeem componenten van het Köster systeem tegen optrekkend vocht

Crisin optrekkend vocht systeem produkten.jpg

 

 

Een dwars doorsnede van de drukloze werking tegen optrekkend vocht

     Verwerking tegen optrekkend vocht met Köster Crisin.jpg

 

Optrekkend vocht drukloos bestrijden met het Köster Crisin muurtap systeem

    Optrekkend vocht bestrijden met Köster Crisin.jpg

Flankerende maatregelen tegen optrekkend vocht:

Door de droging van de muur kan er zoutvorming ontstaan, Köster Saneermortel bufferd deze zouten. Voorafgaand aan het Crisin muurtap systeem dus de muur ruim boven de wand/vloerzone afhakken tot op de kale steen. Na de optrekkend vocht behandeling een droogtijd inbouwen. Vervolgens de wand afwerken met Köster Saneermortel, een zeer dampopen en zoutbufferende restauratiemortel.

WErking van de Köster Saneermortel.jpg

Bestektekst
Referenties 

Additioneel:
Köster Saneermortel

banner koster stel uw vraag 220 pix.png                                       

Drukloze Injectie of injectie onder hoge druk ?
Een optrekkend vocht blokkade kan in principe met beide methoden worden uitgevoerd. Voor de
hogedruk injectie worden zgn. "Injectiepackers"gebruikt, waardoor de vloeistof in de muurwordt geÏnjecteerd. Met deze werkwijze kan de injectievloeistof in de regel zeer snel in de muur
verspreidt worden. Dit voordeel wordt echter weer opgeheven omdat holle ruimten met een speciale "grout" gevuld moeten worden. Daarna moeten diezelfde boorgaten weer vrijgeboort worden, voordat het eigenlijke injectiemateriaal ingebracht kan worden. Alleen op deze manier wordt bij hoogdrukinjectie voorkomen dat de vloeistof in holle ruimten en scheuren vloeit.  

      Optrekkend vocht - drukloos of met druk.jpg

Bij het drukloze Köster Muurtapsysteem met Köster Crisin® 76 tegen optrekkend vocht wordt daarentegen gebruikt gemaakt van het capillaire transport mechanisme van de bouwsteen, om de injectievloeistof in de wand te transporteren.

Voordelen van het drukloze muurtapsysteem tegen optrekkend vocht zijn:
• De injectievloeistof word in de capillaire getransporteerd, die zijn de oorzaak van het
   optrekkend vocht. Er gaat geen materiaal verloren in de scheuren en holle ruimten.
• Er is volledige controle over de hoeveelheid in  te brengen vloeistof.  Dit is bij hoogdrukinjec-
   tie niet of nauwelijks mogelijk.
• Beschadiging van de muur en verzwakking van de constructie door   toepassing van te
   hoge injectiedrukken wordt vermeden.                                                                         

Schuin of horizontaal boren?

Het muurtapsysteem maakt het mogelijk om horizontaal te boren. De boorweg is korter en de
boordiepte is eenvoudiger te bepalen (wand-dikte minus 5 cm)
Er wordt in de liggende voeg geboord.

Het nadeel van boren onder een hoek is dat de uiteindelijke optrekkend vocht vloeistof binnen
en buiten te hoog komt te liggen. Onderstaande afbeeldingen laten zien wat er gebeurt. Vocht
kan langs of over de vloeistof  indringen.

        Optrekkend vocht schuin.jpg

                      Optrekkend vocht recht.jpg

Het horizontaal verwerkte systeem heeft in vergelijking met een schuin geboort systeem, een gelijke uitvoerhoogte aan beide zijden van de muur. 

 

Kan Köster Crisin® 76 toegepast worden in door water doordrenkte muur?

Een met water gevulde capillair is niet met een fles te vergelijken maar eerder met een buisleiding.
Daardoor kan een met water doordrenkte muur altijd nog met Köster Crisin® 76 tegen optrekkend vocht behandelt worden. Het water stroomt constant in het capillairsysteem van boven naar beneden.
Als Köster Crisin® 76 ingebracht wordt gaan de active bestanddelen van Crisin mee in deze stroom en komen als zodanig tot in de kleinste capillairen. Köster Crisin® 76 tegen optrekkend vocht is een in water onoplosbaar injectiemateriaal dat door water, dat in de wand aanwezig is, verdund wordt. Köster Crisin® 76 tegen optrekkend vocht heeft geen droge wanden nodig om toegepast te worden.

     Natte muur optrekkend vocht.jpg

Waarom is de chemische samenstelling van Köster Crisin® 76 zo belangrijk, in relatie tot de zouten?

Zouten zijn chemisch werkzaam. Daardoor is het juist bij hoge zoutconcentraties belangrijk, dat
de reactie van het injectiemiddel niet door de in de bouwsteen  aanwezige zouten vermindert of
verhindert wordt. Door de bijzondere  combinatie werkstoffen van Köster Crisin® 76 hebben zouten geen invloed op het systeem.
Omdat Köster Crisin® 76 geen emulsie is, vlokken de werkstoffen bij het zoutcontact niet uit, ze
blijven volledig werkzaam.

Hoe is het mogelijk dat Köster Crisin® 76 zover in de bouwsteen indringt?

Voorwaarde voor een goede optrekkend vocht blokkade is de diepe indringing in de  capillaire van de steen. Daarvoor is er een zeer laag viscose, diep penetrerende vloeistof nodig. Om een zo groot mogelijke "benetting" van de capillairwanden te verkrijgen, moet het materiaal een zo klein als mogelijke oppervlaktespanning bezitten. Köster Crisin® 76 tegen optrekkend vocht is een zeer dunvloeibaar hars - werkstoffenrecept dat door zijn zeer lage oppervlaktespanning diep in de poriënstructuur van de bouwstof indringen kan. Köster Crisin® 76 bevat additieven die het indringen in de bouwstof bevorderen.

Bekijk onderstaande YOUTUBE Video van het Köster Crisin systeem tegen optrekkend vocht.

 Optrekkend vocht video.jpg

banner koster stel uw vraag 220 pix.pngEenvoudige verwerking tegen optrekkend vocht. Voor een uitvoerige beschrijving zie onze brochure.

 


Eenvoudige -verwerking -01 Eenvoudige -verwerking -02
Eenvoudige -verwerking -03 Eenvoudige -verwerking -04
Eenvoudige -verwerking -05 Eenvoudige -verwerking -06
Eenvoudige -verwerking -07 Eenvoudige -verwerking -08
Eenvoudige -verwerking -09

Köster Crisin: optrekkend vocht op een bijzondere manier oplossen.

Een optrekkend vocht behandeling via de buitengevel van een woonhuis in Noordwijk.

Opstijgend vocht 1.jpg

Opstijgend vocht 2.jpg

 

Opstijgend vocht 4.jpg Opstijgend vocht 5.jpg

Opstijgend vocht 7.jpg Opstijgend vocht 8.jpg

Opstijgend vocht 9.jpg Opstijgend vocht 10.jpg

Opstijgend vocht 12.jpg Optrekkend vocht 6.jpg

 Optrekkend vocht 17.jpg

Optrekkend vocht 18.jpg

Politie Amsterdam, optrekkend vocht en doorslaand vocht bestreden met Köster Mautrol

Doorslaand vocht 1.jpg Doorslaand vocht 2.jpg

Doorslaand vocht 3.jpg Doorslaand vocht 5.jpg

Optrekkend vocht bestreden op een villa in België

Optrekkend vocht woonhuis.jpg

Optrekkend vocht behandeld in een Utrechtse Bed & breakfast Grachtenpand

Optrekkend vocht 20.jpg

Optrekkend vocht 19.jpg

Optrekkend vocht 13.jpg

Optrekkend vocht 14.jpg

Optrekkend vocht 15.jpg

Optrekkend vocht 16.jpg

                                            Waterdicht met Köster Vochtbestrijding


Wat is optrekkend vocht nu precies?

Is vocht eenmaal het gebouw binnen gedrongen, dan blijft het vaak niet daar waar het binnenkwam. De verklaring van die verplaatsing ligt in een aantal natuurkundige verschijnselen.

Die natuurkundige verschijnselen zijn:

- Capillaire werking (Optrekken vocht )
- Condensvorming
- Dampdiffusie

    Waar komt vocht vandaan.jpg

Capillaire werking

Ook water is onderhevig aan zwaartekracht en zal z'n weg naar beneden zoeken. Het water uit een emmer die leeggegooid wordt, valt vanzelf op de grond.
Water dat op de grond ligt komt daarentegen niet weer nar boven. Toch spreken we van optrekkend vocht in muren. Bij optrekkend vocht komt water uit de grond kennelijk dus toch via de muur omhoog. De verklaring van optrekkend vocht via een muur kan worden vergeleken met de werking van een spons in een plasje water. De spons zuigt het water op en het water gaat daarbij naar boven. Dit kan omdat er in een spons allemaal kleine buisjes zitten. Omdat deze buisjes zo klein zijn, is het mogelijk dat het water langs de wanden van dit buisje omhoog kruipt.
Dit noemen we Capillaire werking ( optrekkend vocht ) De buisjes worden capillairen genoemd. Om de werking hiervan voor te stellen, zou de vergelijking met een volgeschonken jeneverglas verhelderend kunnen zijn. Zo'n glas kan zover worden volgeschonken dat er een bolle kop op het glas ontstaat. Dit kan omdat er aan het vloeistofoppervlak krachten werken die de vloeistof bij elkaar houden. Daardoor stroomt het glas niet snel over. In een heel nauw buisje werken dezelfde krachten. In een dergelijk nauw buisje duwt de vloeistof zichzelf als gevolg van deze capillaire krachten omhoog.

Ook baksteen en andere poreuze bouwmaterialen bezitten zulke capillairen. Deze capillairen zorge ervoor dat een behoorlijke hoeveelheid water, weliswaar langzaam, door de muren naar boven kruipt, optrekkend vocht dus. Op de weg naar boven lost het water allerlei stoffen op die worden meegevoerd. wanner het water boven het vloeroppervlak uit de muur komt, droogt dit water aan de lucht. De opgeloste stoffen uit het water verdwijnen niet, maar blijven gewoon zitten. Een bekend voorbeeld hiervan is de vorming van zoutkristallen onder aan de muur.

    Zouten in de muur.jpg

Köster Afdichtingssystemen raad daarom altijd aan om na de optrekkend vocht behandeling met Köster Crisin, de muren te stucen met Köster Saneermortel. Deze mortel neemt de zouten die meekomen op in de structuur zodanig dat er geen schade kan ontstaan.

Een speciaal geval van capillaire werking is de zgn. vochtbrug. Een vochtbrug is een verbinding
tussen binnen en buitenzijde van een muur bestaande uit poreus materiaal.
Aan de buitenzijde wordt het vocht opgenomen en naar binnen toe vervoerd.
Dit transport vindt plaats door de capillaire werking van het materiaal. Wanner het vocht eenmaal binnen is, kan het daar een hoge vochtigheidsgraad veroorzaken.
Een vochtbrug kan worden gevormd door een hoeveelheid valspecie, een stuk hout of ondoelmatig aangebrachte isolatie in de spouw. Ook een doorlopende houten verbinding van buiten naar binnen toe, kan een vochtbrug vormen.

     Optrekkend vocht de capillairen.jpg

 

     Optrekkend vocht de capillairen 2.jpg

 

Condensvorming

De lucht bevat steeds een bepaalde hoeveelheid waterdamp. De maximale
hoeveelheid waterdamp die in de lucht kan worden opgenomen, is afhanke-
lijk van de temperatuur, in die zin dat hoe warmer de lucht, hoe meer vocht ze
kan bevatten. Wanneer de lucht bij een gegeven temperatuur de maximum
hoeveelheid vocht bevat die met deze temperatuur overeenstemt, zegt men
dat de lucht verzadigd is; de relatieve luchtvochtigheid is dan 100%. Het
'dauwpunt' is de temperatuur waarbij de lucht de vochtverzadiging heeft be-
reikt.
Bekend is het verschijnsel van de beslagen ramen. Dit is een vorm van con-
dens; waterdamp die in de vorm van druppels op de ruit neerslaat. Condens-
vorming wordt veroorzaakt door een hoeveelheid waterdamp in warme lucht.
De binnenkant van een ruit is vaak veel kouder dan de lucht in een kamer. De
lucht in de buurt van het raam koelt af en omdat er in koudere lucht minder
waterdamp kan zitten, moet waterdamp uit de lucht overgaan in water. Op rui-
ten is condens goed te zien, maar condensvorming kan ook optreden op
plaatsen waar dit minder goed zichtbaar is. In de regel is dat het koudste punt
in de ruimte. Bij het onderdeel koudebruggen komen wij hierop nog terug. Al
is de condensvorming soms niet goed te zien, de gevolgen van het vocht op
die plaatsen des te beter. Allerlei schimmelgroei is daarvan het gevolg.
Door het verschil in temperatuur en vochtigheid binnen en buiten, zal in het
koude seizoen dampdiffusie op kunnen treden.

Om dit uit te kunnen leggen moet eerst een ander begrip worden uiteengezet, namelijk:

Dampspanning

Dampspanning is een kracht die werkt in lucht waar waterdamp in zit. Met an-
dere woorden: er is altijd sprake van dampspanning. Lucht kan slechts een
bepaalde hoeveelheid waterdamp bevatten en wel minder naarmate de tem-
peratuur lager is.
Verlagen we in een bepaalde situatie de temperatuur, dan neemt
de maximaal mogelijke dampspanning af. Lucht wil zo min mogelijk vocht in
zich hebben, hoe meer waterdamp er in de lucht zit hoe groter de kracht
wordt om die waterdamp uit de lucht te krijgen. Die kracht noemen we de
dampspanning. Lucht heeft de neiging de dampspanning in evenwicht te
houden. Wanneer de dampspanning binnen hoger is dan buiten, zal dit ver-
schil ervoor zorgen dat de waterdamp als het ware naar buiten wordtgeduwd
om zo de dampspanning binnen en buiten weer even groot te krijgen.
Omdat de temperatuur binnen over het algemeen hoger is dan buiten, is de
dampspanning binnen hoger dan de dampspanning buiten.

Ook hier geldt weer, dat hogere temperatuur een grote hoeveelheid damp in de lucht bete-
kent. Dit damptransport door de muur heen noemen we dampdiffusie.
Er zijn globaal zeven oorzaken voor het vochtig worden van constructies in
een bouwwerk:


O regendoorslag, bij voorbeeld langs 0 materiaalporien, haarscheuren,
   barsten, open voegen.
O opzuigen van grondvocht
O opnemen van vocht tijdens de bouw
O hygroscopiciteit, vochtopname uit de lucht
O hygroscopische zouten
O oppervlaktecondensatie
O inwendige condensatie
O lekkende waterleidingen, dakgoten, verstopte afvoerbuizen. 
                                                                                                    

banner koster stel uw vraag 220 pix.png

  

 

 

 

Digitale Brochure Kiosk

Köster Film Kiosk

Het Weer