Vochtbestrijding - TU Eindhoven - Gebouw de Kennispoort

Köster Deuxan 2K kelderbuitenafdichting, spuitbitumen, is hier gespoten aangebracht op de in het werk gestorte betonnen kelder. Afdichting op betonstortnaden, kimnaad en de centerpengaten.

Digitale Brochure Kiosk

Köster Film Kiosk

Het Weer