Werfkelders Utrecht waterdicht maken met subsidie

Met de nieuwe subsidieregeling voor het renoveren van de Werfkelders in Utrecht wordt een oude droom werkelijkheid voor de vele eigenaren en bewoners. Köster Afdichtingssystemen heeft het waterdicht maken van deze kelders in de afgelopen 30 jaar tientallen malen bijgeleid en uitgevoerd met deskundige applicateurs uit het Utrechtse. Het oplossen van lekkages in een gewelvenkelder kan zowel aan de buitenzijde, straatzijde, als vanuit de binnenzijde worden aangepakt. Top materiaal met bedrijven die de stad en omgeving kennen. Tel: +31341467090         Email: info@koster-afdichtingssystemen.nl 

Bestaande situaties

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe situaties na renovatie

Bel ons voor advies en offerte, wij bezoeken u als fabrikant + applicateur om de beste kennis te combineren.

Tel: +31341467090         Email: info@koster-afdichtingssystemen.nl 

Werfkelder Utrecht Renovatie 14

Publicatie subsidie Utrechtse werfkelders in de Utrechtse Internet Courant

Oorspronkelijke nieuwsmelding door DUIC:

De gemeente Utrecht heeft vier miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor keldereigenaren die hun kelder in het wervengebied gaan herstellen en waterdicht maken. Deze subsidie is tijdelijk, maar er moet uiteindelijk ook een definitieve subsidieregeling komen.

De gemeente wil de eigenaren van werf- en kluiskelders in het wervengebied naar eigen zeggen ‘zo veel mogelijk ondersteunen bij het in goede staat houden’ van het erfgoed. “Het is nodig om de kelders in het wervengebied veilig te houden en dit bijzondere erfgoed voor toekomstige generaties te behouden”, zegt wethouder Rachel Streefland.

Samen met de keldereigenaren wil de gemeente elk jaar 35 kelders herstellen. De komende twee jaar ligt de prioriteit bij kelders met ‘ernstige lekkage of ernstige gebreken in de constructie’ en kelders waar de gemeente gelijktijdig de slechte wal- en kluismuren herstelt, zoals aan de Kromme Nieuwegracht en Drift).

Onderhoud, herstel en waterdicht maken

Eigenaren van werf- en kluiskelders kunnen subsidie aanvragen voor het onderhoud, herstel en het waterdicht maken van hun kelders. Ook hulp bij het organiseren hiervan valt binnen de subsidie. “Een monumentale kelder verbouwen kan best ingewikkeld zijn”, aldus Streefland. “Wetten en regels, technische aspecten, omgang met erfgoed, opdrachtgeverschap: er komt veel bij kijken.”

De regeling is onderdeel van de veelbesproken samenwerking tussen keldereigenaren en de gemeente voor het onderhoud en herstel van de kelders. De keldereigenaar selecteert een bureau dat herstelplannen maakt en krijgt daarvoor subsidie. De gemeente helpt daarna bij het voorbereiden van de aanvraag van de subsidie en vergunning voor de uitvoering van het herstelplan.

De kosten voor het herstel van de kelder worden verdeeld tussen de gemeente en de keldereigenaren. Welk percentage van het bedrag de gemeente op zich neemt, hangt er onder meer vanaf aan wie de kosten toe te schrijven zijn.

Kostenverdeling

Bedragen onder de 50.000 euro inclusief btw worden voor de helft door de gemeente vergoed. Bij herstelwerkzaamheden die duurder uitvallen, is de verdeling anders.

Als de eigenaar bijvoorbeeld op een verkeerde manier een verbouwing heeft uitgevoerd, moet die voor de volledige kosten opdraaien. De gemeente betaalt op haar beurt de volledige kosten als er constructieve gebreken zijn die zijn veroorzaakt door bijvoorbeeld zwaar verkeer, boomwortels of instabiele funderingen van de wal- en kluismuren.

Wanneer de kosten niet eenduidig zijn of niet zonder uitgebreid onderzoek aan de gemeente of de keldereigenaar kunnen worden toegeschreven, dan betaalt de gemeente 90 procent en de keldereigenaar 10 procent van de kosten. Mochten de gemeente en de keldereigenaar het niet eens worden over de kostenverdeling, dan wordt een onafhankelijke adviescommissie ingeschakeld.

Definitieve regeling

De subsidieregeling geldt vanaf vandaag, voor twee jaar. Voor die periode is in totaal vier miljoen euro subsidie beschikbaar. Daarna wordt er – op basis van de ervaringen die de komende twee jaar worden opgedaan – een definitieve subsidieregeling opgesteld.

Bron:De Utrechtse Internet Courant

Uit de oude doos: Werfkelders Utrecht afdichten aan buitenzijde straatzijde

Werfkelders zijn ook vaak aan de bovenzijde ( buitenzijde ) afgedicht met onze vloeibare systemen. Een belangrijk detail daarbij is de aansluiting vanaf het gewelf naar de gevel. Deze oplossing om het aan de buitenzijde af te dichten is wat betrefd de uitvoering moeilijk. Het betekent n.l. dat de straat voor bepaalde tijd open moet met alle overlast en vergunningen van dien.