Kelderafdichting binnenzijde 1 Kelderafdichting binnenzijde

Kelderafdichting aan de binnenzijde

Nederland is door haar ligging een waterrijk land, als eindpunt van het stroomgebied van een aantal grote rivieren en tevens door het zeeklimaat waarbij regenval geen uitzondering is.

Gebouwen zouden bij nieuwbouw beschermd moeten zijn tegen deze vochtige omstandigheden waarbij een goede kelderafdichting veel onheil kan voorkomen. Als we specifiek kijken naar de belasting die water voor een kelderconstructie kan opleveren dan onderscheiden we 3 soorten van waterbelasting t.w.:

1.Grondwater dat een permanente druk op de kelderwand uitoefent, deze grondwaterstand fluctueerd  vaak vanwege plaatselijke bouwontwikkelingen, afwegingen die een waterschap maakt om gebieden en het boerenbedrijf te beschermen tegen droogte. 

2.Zakwater is water dat na een regenbui zich letterlijk een weg zoekt langs de kelderwand naar beneden, afhankelijk van de bodemgesteldheid ( zand of grond ) zal dit voor korter of langere tijd een belasting opleveren voor de kelderconstructie. 

3.Opstuwend water dat na heftige regenbuien een acuut probleem oplevert omdat het door de bodemgesteldheid niet weg kan. De belasting op de kelderwand is vergelijkbaar met grondwater.

Met de Köster systemen voor kelderafdichting om de kelder waterdicht te maken worden de problemen van binnenuit opgelost zodat er een vochtvrije kelder ontstaat.

 

 

Kelderafdichting aan de binnenzijde

Kelderafdichting bij drukkend en doorsijpelend water:

Het Köster 123 kelderdichtingsysteem

Met dit unieke 3 lagen systeem om een kelder waterdicht te maken kan tegen de waterdruk in afgedicht worden, zelfs bij stromend water en doorbraken. Het systeem bestaat uit mortels die zich op de kelderwand vergerendelen door een onderlinge reactie. Het resultaat is een waterdichte barrière en daarmee een vochtvrije kelder. Met dit systeem heeft Köster al 25 jaar ervaring opgebouwd en beschikt over talloze referenties. 

Vlaksgewijs afdichten op het metselwerk heeft als groot voordeel dat alles afgedicht wordt. Niets wordt overgeslagen. Het plaatselijk injecteren of behandelen heeft in vergelijk met ons syteem dan ook geen waarde. Water zoekt immers altijd andere wegen. Het Köster 123 systeem zorgt voor een unieke vergrendeling op de ondergrond zodat uw vochtige kelder weer droog en bruikbaar wordt.

 

 

Kelderafdichting binnenzijde 1
Kelderafdichting aan de binnenzijde nier drukkend

Advies nodig of een opname terplaatse?

Stel uw vraag  

Technische informatie nodig?

Technische informatie  

Kelderafdichting bij niet drukkend water - een vochtige muur

Het Köster NB Dichtingspasta systeem

Hydraulisch reagerend poeder met capillair afdichtende stoffen ter afdichting tegen bodemvochtigheid en niet-drukkendwater of drukkend water (tot 130m. waterkolom na droging) aan de binnenzijde van kelders en waterbekkens, sprinkler bakken, calamiteiten kelders en drinkwaterbakken. De afdichting is mechanisch sterk en goed bestand tegen chemische invloeden. 
Door toevoeging van KÖSTER NB Flex aan de Köster NB Pasta ontstaat een plastische, smeuïge massa met een nog betere hechting. De waterdruk weerstand wordt
verhoogd en te snelle uitdroging (verbranding)voorkomen. Ook de elasticiteit en de weerstand tegen
agressieve stoffen worden verbeterd. Aanbrengen met de kwast in ca. 3 lagen of machinaal te verspuiten. Een kelder waterdicht maken aan de binnenzijde was nog nooit zo effectief.

 

Kelderafdichting binnenzijde
Kelderafdichting aan de binnenzijde nier drukkend (1)

VIDEO - Kelderafdichting aan de binnenzijde van de kelder.

Köster heeft voor het afdichten van kelders aan de binnenzijde meerdere systemen om het water direkt te stoppen. Zowel voor drukkend, lekkend water als bij vochtige muren. De afdichtingen zijn met de kwast te verwerken maar ook machinaal.

VIDEO - Kelderafdichting en het direkt stoppen van een lekkage

Met het Köster 123 systeem kan een lekkage gestopt worden in 7 seconden. Dit speciale kelderafdichting systeem werkt tegen de waterdruk in zelfs bij stromend water. Het Köster 123 systeem bestaat uit 3 componenten die op elkaar reageren tot een waterdichte barrière en zich in de wand vergrendelen.

Video lekkende wand

Het Köster kelderdicht 123 systeem bevat een speciaal poeder voor de 1ste dichting binnen 10 seconden.

Webshop

Het waterdicht maken van een Sprinklerkelder of Reinwaterkelder

Waterbuffers onder gebouwen

De Sprinklersystemen zijn aangesloten op een Sprinklerkelder ( of Sprinklerbak ). Belangrijk is dat de kelder zodanig wordt uitgevoerd dat er geen grondwater in de kelder kan komen en eveneens geen water uit de kelder in het grondwater kan lopen. Het sprinklerwater wordt onttrokken uit deze sprinklerkelder ( sprinklerbak )

Köster Afdichtingssystemen heeft de perfecte oplossing voor het afdichten van Sprinklerkelders ( sprinklerbakken ). Het Köster NB silicaat systeem is ontwikkelt om bij slechts 3 mm dikte een waterkolom van 130 meter te kunnen weerstaan. Deze minerale silicaatpasta op cementbasis wordt met hoge producties in een gespoten systeem aangebracht. Door de waterdruk verdicht het systeem zich tot een ondoordringbaar pantser. Een ander voordeel is Köster NB toegepast kan worden in drinkwateromgevingen, het is getest op microbenaangroei.

Voor de aannemer is het waterdicht op leveren van een Sprinkelkelder (Sprinklerbak ) een behoorlijke opgave. Op basis van onze ervaring kunnen wij echter een applicatieadvies uitbrengen voor een waterdichte oplevering.

Het nut van een Sprinklerkelder

Water voor calamiteiten

Een sprinklersysteem is een automatisch brandblussysteem dat een brand automatisch, snel en vooral effectief bestrijdt. Sprinklersystemen beschermen bouwwerken en mensen tegen de gevolgen van brand. Ze geven tijd tot vluchten en zorgen ervoor dat de bedrijfsprocessen zo min mogelijk worden verstoord door de brand.

Sprinklersystemen worden ingezet voor de beveiliging van grote oppervlakten zoals opslagplaatsen en productielocaties. Temperatuurgevoelige sprinklerkoppen verspreiden water door de ruimte, gevoed door een netwerk van buizen, aangedreven door sterke pompen. Hierdoor kan een startende brand worden gedoofd of gecontroleerd tot het terplaatse zijn van de brandweer.

Foto's van kelderafdichtingen