Köster Muur impregnering

Weerinvloeden en de daaruit voortvloeiende vochtopname in de ondergrond, zorgen voor schades in de gevelsteen. Om deze uit minerale bouwmaterialen bestaande ondergronden te beschermen tegen water word impregnering voor de muur ingezet, waarna de oppervlakte waterafstotend wordt. Deze Hydrofobering middelen dringen diep in en drogen zogoed als onzichtbaar transparant op. De gevelsteen zal er na de muur impregnering frisser uitzien en geen water meer opnemen.

Vooraf met behulp van Köster Gevelreiniger crème worden vervuilingen en uitbloeingen van de ondergrond verwijdert. Gevelreiniger crème wordt met de kwast of een vachtroller opgebracht. Na de inwerktijd wordt het materiaal eenvoudig met veel water afgespoeld cq afgeborsteld. Vervolgens kan Köster Gevelcrème worden aangbracht.

De muur impregnering systemen van Köster zorgen ervoor, dat vloeibaar water ( regen, spat, dauw, en condenswater ) niet in het metselwerk of het beton indringen kan. Tegelijkertijd kan er echter waterdamp uitreden door de dampopenheid van Köster gevelimpregneer. Daarmee worden vochtschades op langere termijn vermeden.

Köster Gevelimpregneer is een produkt zonder oplosmiddelen! De structuur is crèmeachtig en het produkt wordt met een kombinatie van een kwast en een vochtroller aangebracht.

Het sterke punt van Köster Gevelcrème is dat het bij de verwerking niet druipt of spat. De neggekanten terzijden van een raam kunnen eenvoudig weg "besneden" worden zoals een schilder dat doet. Dit kan zonder de ramen af te plakken. In het vlak van de gevel is de produktie met een vachttroller hoog.

Het produkt wordt een 1 laag dun opgebracht, waarbij de gevel in eerste instantie wit van kleur wordt ( als scheercrème ) Daarmee is er een goede controle mogeklijk of alles inderdaad geraakt is. Na enige tijd trekt de Gevelcrème in de gevel weg om zijn werk over meerdere jaren te doen.

Muur impregnering

Advies nodig of een opname terplaatse?

Contact  

Technische informatie nodig?

Technische informatie  

Voor het waterwerend impregneren van zuigende minerale ondergronden, zoals tegels, niet geglazuurde klinkers, kalkzandsteen, stuclagen, mortels en natuursteen. 

De Ondergrond mag droog of licht vochtig zijn, schoon en vrij van scheurvorming boven de 0,3mm en slechte plekken. Vervuilingen en ophopingen van zoutuitbloei moeten voor het opbrengen van de crème verwijdert worden. Verflagen en/of andere coatings moeten evenals resten van reinigingsmiddelen volledig verwijderd worden. Scheurvorming en slechte voegen voor het aanbrengen van de crème herstellen. Niet toepasbaar op marmer en geglazuurde tegels.

Verwerking in een arbeidsgang gelijkmatig op te brengen. Met kwast of roller danwel airless verspuiten. Niet te impregneren vlakken afdekken zoals ramen, deuren enz. Niet zuigende ondergronden zoals b.v. marmer en geglazuurde klinkers komen voor impregnering niet in aanmerking. Door toepassing van Köster gevelimpregneringscrème kan het in bepaalde gevallen komen tot een intensivering van de kleuren. Vooraf dan ook een monster opzetten van 1m2.

Verbruik is ca. 0,1 - 0,25 l / m2 afhankelijk van de zuiging van de ondergrond Gezien het verschil in ondergronden is het precies bepalen van het verbruik alleen af te meten door een proef op te zetten.

Besteksomschrijving

Besteksomschrijving