Köster betoninjectie - Scheurinjectie systemen

Scheurinjectie 20.jpg

Scheuren ontstaan, als de in een bouwdeel werkende krachten, spanningen, groter zijn dan die van de weerstand van het bouwdeel.
Daardoor, als het bouwdeel scheurt, worden de ontstane spanningen afgebouwd. In vergelijking met de drukvastheid, is de trekvastheid van beton relatief gering. Dit geld in het bijzonder voor vers beton. De meeste scheuren ontstaan daarom door trekkrachten of buigtrekkrachten. Er zijn meerdere oorzaken te benoemen die tot scheurvorming in een bouwdeel leiden: 

  • scheurvorming door gewicht, bijvoorbeeld transport of het eigengewicht van het gebouw.
  • scheurvorming door krimp, beton krimpt tijdens het uitharden door warmteontwikkeling.
  • scheurvorming door bewegingen in de ondergrond, zettingen, grondwaterfluctuaties.
  • scheurvorming door thermische invloeden, zoninwerking ( uitzet ) en afkoeling ( krimp)

Het betoninjectie programma van Köster bestaat uit 6 Polyurethaanharsen die voor alle voorkomende gevallen een zekere oplossing bieden. Bij de ontwikkeling van deze injectieharsen is veel aandacht besteed aan de eenvoudige verwerking en de duurzame werking van het product. Met ons programma kunnen naast scheurinjectie ook grindnesten, wand/vloer aansluitingen en lekkende damwanden worden afgedicht. Vochtbestrijding op een moderne en effectieve wijze. Bekijk onze brochure.

Bekijk de YouTube video

Scheurinjectie video.jpg

banner koster stel uw vraag 220 pix.png                                                 

Injecteren met Köster PUR GEL polyurethaan voor scherminjectie, damwandafdichtingen en dilataties.

Het afdichten van voegen, naden en dilataties die vanuit de buitenzijde door drukkend water belast worden, zijn een bijzondere uitdaging, omdat vele afdichtingsmaterialen niet hechten op zowel natte als droge ondergronden. Met Køster PUR Gel volgt een drukinjectie in de voeg, naad of dilatatie waarbij er niet gesloopt hoeft te worden. Er wordt achter de constructie geïnjecteert. Köster PUR Gel verbind zich met het water in en achter de constructie ( water is de 2e component!) tot een elastiche en waterdichte massa. Ook stromend water wordt zo gestopt.

Scherminjectie achter de muur of wand

Een bijzondere toepassing van Köster PUR Gel is het achteraf oplossen van een lekkage als het bouwwerk ( b.v. een lekke parkeergarage ) als is aangevuld met grond. Tevens kan dit worden toegepast als het op te graven deel van een gebouw overbouwt is of als het strak langs een straat ligt. Kortom van buiten niet bereikbaar dan van binnenuit naar buiten injecteren met Köster PUR Gel scherminjectie!

Schematisch ziet het er als volgt uit:

Gelscherm 6.jpg

Hoe ziet dat er nu uit? Op onderstaande foto's een proefopstelling en enige projektfoto's van GEL scherminjectie in de praktijk.

Gelscherm 1.jpg

Gelscherm 5.jpg

Bij deze proefopstelling is goed te zien dat de scherminjectie zeer effectief is. Het gehel wandoppervlakte is afgedicht met elkaar overlappende gelschermen. Dit gebeurd er dus normaal achter de kelderwand "onzichtbaar"

Gelscherm 4.jpg

Gelscherm 2.jpg

De gehele wand wordt aangeboord met een vooraf vastgesteld en berekend boorpatroon. Daardoor zal het Gelscherm effectief en duurzaam achter de muur funktioneren. Geen uitgraven of het opnieuw aanleggen van de buitentuin.

Waarom Polyurethaan als injectiemiddel?

Het Köster injectieprogramma bestaat volledig uit Polyurethanen.

Polyurethanen kunnen makkelijk voor een toepassing worden aangepast en gemodificeert
worden, zodanig dat ze zachtelastisch of flexibel zijn. Tevens kunnen ze ook star en slagvast ontwikkelt worden. Zowel schuimende als massiefharsen kunnen uit Polyurethanen worden opgebouwd. Polyurethanen hechten zeer goed op droge en zelfs vochtige ondergronden.
De oppervlaktehechting in het bijzonder is bepalend voor de kwaliteit van het uitgevoerde
werk. Tevens kan de "potlife" van Polyurethanen aangepast worden. Dat kan belangrijk zijn voor
werken in warmere klimaten. Polyurethanen zijn kostenbesparend uit het
oogpunt van toepassingsmogelijkhedenen effectiviteit. Ze veroorzaken duidelijk minder warmteontwikkeling bij de exothermische reactie als b.v. epoxyharsen. De ontwikkeling van
warmte tijdens de reactietijd van de injectiehars kan spanningen in de ondergrond veroorzaken. Polyurethanen zijn niet corrossief, dat betekent dat ze neutraal reageren op wapeningsstaal.

banner koster stel uw vraag 220 pix.pngKöster Betoninjectie Programma

Betoninjectie -kb -pur -gel

KB-PUR GEL

Oplosmiddelvrij, waterreactief Polyurethaan Gel. De 2e component is water. Naar gelang de watermengverhouding vormt zich of een hoogelastich, waterdicht massief of schuimhydrogel. Niet corrossief. Zeer geschikt voor scherm-en vlaksgewijs injecteren achter of onder een constructie. Tevens zeer geschikt voor het afdichten van lekkende dillatatievoegen en lekkages tussen damwand en betonvloer.
Scheurinjectie -foto -kb -pur -gel
 
Betoninjectie -kb -pur -in -1

KB-PUR IN 1 INJECTIESCHUIM

Oplosmiddelvrij, waterreactief PU injectieschuim. Reageert alleen bij contact met water en vormt daarbij snel een vast, waterdicht, vormstabiel Polyurethaanschuim. 30 voudige volumevergroting. Oplosmiddel- en vulstofvrij, hydrolysebestendig.
Betoninjectie - drukkendwater
Scheurinjectie -foto -kb -pur -in -1
 
Betoninjectie -kb -pur -in -2

KB-PUR IN 2 INJECTIEHARS

Oplosmiddelvrije, laagviscose 2 componenten injectiehars. Elastische afdichting voor droge scheuren. Duurzame scheur-en voegafdichting. Tevens bedoeld als nainjectie voor KB PUR IN 1.
Betoninjectie droog-flexibel
Scheurinjectie -foto -kb -pur -in -2
 
Betoninjectie -kb -pur -2-in -1

KB-PUR IN 2 IN1 INJECTIECOMBINATIEHARS

Waterreactief, oplosmiddelvrij taaielastisch PU - injectiehars. Combinatiehars dat zowel inzetbaar is als injectieschuim bij watervoerende scheuren als massiefhars voor een duurzame afdichting.
Betoninjectie combinatie nat/droog
Scheurinjectie -foto -kb -pur -2-in -1
 
Betoninjectie -kb -pur -in -3

KB-PUR IN 3 HOOGDRUKVAST INJECTIEHARS

Oplosmiddelvrij, star, laagvisceus, 2k PU injectiehars. Drukvastheid >80N/mm2 Trekvastheid 14N/mm2. Voor structueel herstel van de constructie middels injectie.
Betoninjectie droog constructief
Scheurinjectie -foto -kb -pur -in -3
 
Betoninjectie -kb -pur -in -5

KB-PUR IN 5 DUN VLOEIBAAR INJECTIEHARS

2K PU, laagvisceus, elastisch Polyurethaan-Injectiehars. Viscositeit ca. 70mPa. Voor het injecteren van haarscheuren en injectieslangen.
Betoninjectie droog - dunvloeibaar
Scheurinjectie -foto -kb -pur -in -5

Betoninjectie -fotos

Betoninjectie 08.jpg

Betoninjectie 09.jpg

Betoninjectie 10.jpg

Betoninjectie 11.jpg

Betoninjectie 12.jpg

Betoninjectie 13.jpg

Betoninjectie 14.jpg

Betoninjectie 15.jpg

Betoninjectie 17.jpg

Betoninjectie 18.jpg

     

                           Waterdicht met Köster Vochtbestrijding

 

Digitale Brochure Kiosk

Köster Film Kiosk

Het Weer